Tumačenje snova

Vaši snovi su isključivo vaši i nikakva knjiga ne može da vam kaže šta neki san ili simbol u snu za-pravo znači. Tumačenje snova mora da bude po principu “uradi sam”. Kada imate pred sobom zapisan san, treba da odredite šta vam se čini kao njegov najvažniji element: raspoloženje u njemu, neki lik ili predmet sama priča. To uglavnom nije tako teško kao što izgleda. Najvažniji element je obično onaj koji najduže ostaje u sećanju. Taj element pokušajte da potražite u spisku pojmova. Možda ga nećete naći — jer nemoguće je nabrojati sve ono što može da se vidi u snu. U tom slučaju pređite na sledeću najvažniju temu ili predmet. Najbitnije je da pojam iz sna morate tumačiti sasvim lično. Snovi su puni simbola koji se mogu tumačiti samo u svetlu vašeg sopstvenog iskustva: vaspitanja, okoline, ličnosti u celini. Postoje teme koje se javljaju u mnogim snovima. To su snovi u kojima padamo ili letimo, u kojima se nađemo neodeveni, u kojima se dešava neka velika nesreća ili u kojima jurimo nekoga ili nešto ili taj neko ili nešto juri nas. U pamćenju posle buđenja obično najživlje ostaje neki pojednačni simbol ili događaj i u tom slučaju pokušajte da san tumačite preko njega. Međutim, važno je da ne zaboravite opštu atmosferu sna. Ako ste sanjali da vas juri neko čudovište, nije dovoljno da se setite samo imena tog čudovišta. Predeo kroz koji vas juri verovatno govori o kojoj oblasti vašeg života ili uma taj san govori. San u kojem je glavna tema voda verovatno govori o vašem emotivnom stanju, ali je oblik vode takođe veoma značajan. Da li je more bilo mirno ili uzburkano? Hladno mlako? Prozirno ili mutno? I tako dalje.

Čemu tumačenje snova

Još u pradavna vremena ljudi su pokušavali da tumačenjem snova predskažu buduće događaje. Postoje odlomci tablica s klinastim pismom na kojima su zabeležena tumačenja nekih snova. U staroj Grčkoj postojao je čitav kult tumačenja snova: smatralo se da bolesnik, pod određenim uslovima, može da sanja san koji će mu “reći” kako da se izleči. Takav san nekada je bio izričit i lak za prepoznavanje, ali najčešće je bila potrebna pomoć sveštenika da se rastumači šta određeni san zapravo poručuje. U Starom zavetu priča se o čuvenom faraonovom snu sa sedam debelih i sedam mršavih krava, kao i o mudrom Josifu koji je jedini umeo da protumači taj san. Početkom 20. veka, austrijski psihijatar Si-mund Frojd pozabavio se “naučnim” tumačenjem snova. Prema njegovoj teoriji, u čoveku su stalno sukobljene dve tendencije: nagon libida i princip stvarnosti koji čoveka poziva na moralni red. Seksualnost pokušava na sve moguće načine da se potvrdi u snu i ona čini pozadinu sna. Zato Frojd razlikuje mantfestni i latentni sadržaj sna. Manifestni deo je sadržaj, priča, privid koji pruža san, dok se pravi sadržaj skriva iza te fasade. Snovi su iskrivljeni i maskirani do neprepoznatljivosti da naše “Ja” ne bi saznalo za postojanje onih asocijalnih i nemoralnih želja koje se skrivaju ispod površine. Između manifestnog i latentnog sadržaja sna nalazi se cenzura sna. Ona brani svet svesnog od preteranih i nedopustivih zahteva nesvesnog. Da bi što bolje kamuflirala pravi smisao sna, cenzura koristi slikoviti jezik i simbole. Ona prerađuje želje u slike.
Tumačenje snova >>>> nastavak

---- ----
loading...