Brojevi u snovima

Brojevi Ako ste sanjali brojeve, nemojte pohitati da uplaćujete loto. Brojevi imaju posebnu simboliku. Važno je i na šta se broj odnosio. Možda ste nešto brojali — pokušajte da se setite šta je to bilo.

Nula je savršen simbol, bez početka i kraja. Može nositi veliku moć promena, često korenitih. Može se povezati s krugom, pa često predstavlja boga i ideale.
Jedan je prvi broj i stoga poseduje veliku moć. Često se smatra simbolom početka i oličava savršenstvo.
Dva može da ima više različitih značenja: jedinstvo u ljubavi i jedinstvo suprotnosti. Suprotnosti koje oličava broj dva mogu biti dobro i zlo, crno i belo, muško i žensko, levo i desno. Jedna strana ne može da postoji bez druge.
Tri razrešava suprotnost broja dva, stvarajući novo jedinstvo. U hrišćanstvu se povezuje s tri vida božanskog: Otac, Sin i Sveti Duh (pravoslavci se krste s tri prsta). Smatra se da broj tri označava bogatstvo i sreću.
Četiri može da se poveže s četiri strane sveta. Često se pominje i u izrazu “četvrta dimenzija”, to jest vreme. U hrišćanstvu postoje četiri jevanđelja, a grčki filozofi su smatrali da postoje četiri osnovna elementa: voda, vatra, vazduh i zemlja.
Pet se povezuje sa seksualnošću, verovatno zbog pet čula. Takođe simboliše i služenje drugima, otvorenost i nove ideje.
Šest je broj koji se povezuje s lepotom i skladom. Smatra se i brojem roditeljstva, ali u nekim sektama mu se pridaje demonsko značenje. Sedam se smatra brojem koji označava duhovnost. Sedam je dana u nedelji i sedam duginih boja.
Osam je broj savršene ravnoteže i simboliše skladan razvoj i rast. Takođe predstavlja vrednoću i znanje stečeno iskustvom.
Devet je broj koji ukazuje na životni duhovni put, u pozitivnom smislu. Simboliše promenu, kreativnost i unutrašnji rast.
Deset je broj koji označava završetak ciklusa promena. Deset je osnova našeg brojnog sistema, zbog deset prstiju na rukama. Veće brojeve možete razmatrati kao kombinaciju značenja dve (ili više) cifara, ili učinite ono što se radi u numerologiji: saberite pojedinačne cifre (npr. za 13, 1+3=4).

---- ----
loading...