Boje u snovima

Boje u snovima su često veoma upečatljive i ostavljaju veliki utisak na sanjara.

Istraživanja pokazuju da većina ljudi uglavnom sanja u boji, ali da ona brzo izbledi u pamćenju, sem ako postoji neki poseban razlog da se zapamti. Ako se boja ponavlja u nizu snova, verovatno predstavlja nekoga ili nešto na šta treba obratiti pažnju. Simbolika boja ima priznatu tradiciju i tvrdi se da se boje često odnose na zajedničku podsvest. Pogledajte kako bi ovo moglo da se primeni na neke izrazito obojene simbole u vašim snovima. Kao i uvek, od velike su važnosti detalji sna šta je u snu bilo obojeno i kako ste se osećali.

Crveno. Ovo je, u principu, pozitivna boja koja predstavlja aktivnost, radost, praznik, strast i seksualno uzbuđenje. Međutim, krvoločnost, bes, osveta, mučeništvo i svirepost takođe su moguće asocijacije. Hrišćani crveno koriste kao simbol za Hrista na krstu, ali i kao simbol ljubavi i vere (crvena uskršnja jaja). U naše vreme crveno često znači opasnost. San u kojem crvena boja ima bitnu ulogu može da vas upozorava da ukazuje na veselost i živahnost.

Plavo. Plava boja asocira na unutrašnju duhovnost, pravičnost, istinu, pamet, mir, čednost, velikodušnost, pobožnost. Kada u snu preovlađuje plava boja, to može da znači podsticaj da usporimo, opustimo se, više se bavimo meditacijom i razmišljanjem.

Žuto. Zuta boja predstavlja sunčevu svetlost, intuiciju, veru i čistu dobrotu. Tamnije nijanse, kao oker, simbolišu izdajstvo, tajnovitost, prevaru, obmanu, lakomost. Postoje asocijacije između žute boje i apstraktne ideje o zdravlju, pa bi snove u kojima žuto ima bitnu ulogu trebalo da povežete sa svojim opštim stanjem.

Zeleno. Ovo je boja rastinja i prirode. Zeleno obično predstavlja nadu i zadovoljstvo, obilje i raj. To je takođe i boja nezrelog žita, naivnih dana kada smo bili “zeleni” i donosili lakomislene sudove. Znači, zeleno može da simbolizuje i ludost i nevinost. Prolećno zeleno je boja besmrtnosti, ali i ljubomore.

Crno i belo. Kod gotovo svih kultura belo asocira na pozitivnu silu, a crno na negativnu. U snu i jedna i druga boja mogu da znače neki preobražaj ili promenu o kojima razmišljate ili za koje vas podsvest priprema. Crno takođe predstavlja i prazninu, a u mnogim kulturama znači smrt i onaj svet, pa prema tome i nešto skriveno. Bela zastava je simbol predaje i primirja, ali se belo takođe povezuje i s nevinošću i pročišćenjem duše.

---- ----
loading...